تزریق فیلر (ژل) و زاویه‌سازی

تزریق فیلر (ژل) و زاویه‌سازی

تزریق فیلر برای لب، زاویه سازی، چانه، خط خنده، گونه و … استفاده می‌شود. رعایت کردن چند نکته برای بهترین نتایج هنگام تزریق ضروری است:

الف- رعایت کردت استریلیتی

ب- استفاده از برندهای معتبر

ج- داشتن جلسات روتوش بعد از ۲ هفته