جراحی برداشت خال

جراحی برداشت خال

خال‌های پوستی انواع مختلفی دارند. بعضی‌ها خوش خیم و به ندرت بدخیم هستند. احتمال تبدیل شدن خال خوش خیم به بدخیم وجود دارد.

خال‌های گوشتی و برجسته را می‌توان با جراحی حذف کرد و به دنبال آن لیزر می‌تواند درمان مکمل باشد. خال‌های هم‌سطح با پوست بهتر است از همان اول با لیزر درمان شوند.