جراحی درمان شکستگی‌های استخوان صورت

جراحی درمان شکستگی‌های استخوان صورت

یکی از تبحرات جراحی فک و صورت، درمان شکستگی‌های استخوان صورت به دنبال تصادف، ضربه و … است.

دقت در قرارگیری استخوان صورت در کنار هم به طوری که رابطه دندانی به هم نخورد، فقط از عهدۀ جراح فک و صورت بر می‌آید.

افتخار تیم تخصصی ماست که برای ابزار پیچ و پلاک جهت درمان شکستگی از بهترین برندها استفاده می‌شود.