جراحی زیبایی فک (ارتوسرجری)

جراحی زیبایی فک (ارتوسرجری)

به دلیل پیچیدگی این جراحی و لزوم داشتن علم اکلوژن و دندانپزشکی برای این جراحی، حتما باید در سرویس جراحی فک و صورت انجام شود.

جراحی فک با جراحی چانه متفاوت است ولی گاهی همزمان انجام می‌شوند. مثلا جراحی فک بالا و پایین به همراه جراحی چانه.

مفتخریم این جراحی در تیم تخصصی ما در بهترین مرکز بیمارستانی و با بهترین ابزار آلمانی و در کمترین زمان انجام می‌شود.

شاید شنیده باشید که در این جراحی دهان بسته می شود و ۸ الی ۱۲ ساعت جراحی طول می‌کشد! ولی در تیم تخصصی ما دهان بسته نشده و جراحی دو فک همزمان زیر ۳ ساعت و هر فک حدود ۱.۵ ساعت طول می‌کشد.

حتی گاهی بیمار، برای دو فک یک روز بیشتر بستری نشده و برای تک فک بستری انجام نشده و بیمار در همان روز جراحی ترخیص است.