جراحی زیبایی چانه (جنیوپلاستی)

جراحی زیبایی چانه (جنیوپلاستی)

جراحی جنیوپلاستی در اعضا رشته جراحی فک و صورت است و اگر جراح این جراحی را بلد باشد یکی از بهترین جراحی‌ها در جهت زاویه سازی بدون داشتن عوارض پروتز چانه و دائمی است.

در پروتز چانه غبغب حذف نمی‌شود و احتمال عفونت و پس زدن پروتز وجود دارد و نمی‌توان به دلخواه چانه را جلو آورد، ولی در جینوپلاستی عوارض عفونت و پس زدن پروتز وجود ندارد و از داخل دهان این کار انجام می‌شود و می‌توان هر چقدر که تمایل داشتیم چانه را به جلو، عقب، پایین، بالا و چپ و یا راست جابجا کنیم.

باعث افتخار است که این جراحی در تیم تخصصی ما بهترین مرکز و زیر یک ساعت بدون مشکل در تغذیه و حرف زدن انجام می‌شود.