جراحی زیبایی گوش (اتوپلاستی)

جراحی زیبایی گوش (اتوپلاستی)

این جراحی برای افرادی که دارای گوش‌های بیرون زده و یا گوش‌هایی که به طور نامتناسب با صورت، بزرگ هستند انجام می‌شود.