جراحی سینوس لیفت

جراحی سینوس لیفت

جراحی سینوس لیفت یا بستن سینوس ماکزیلاری جهت گذاشتن ایمپلنت دندانی در نواحی دندان‌های خلفی فک بالا انجام می‌شود. در این جراحی سینوس ماگزیلا بالا برده می‌شود تا جا برای گذاشتن ایمپلنت در آن ناحیه فراهم شود.

گاهی ممکن است به دنبال کشیدن دندان‌های خلفی فک بالا توسط دندانپزشک، سینوس باز شود و به داخل دهان راه باز شود که بستن سینوس در این مواقع نیز از تخصص‌های جراحی فک و صورت محسوب می‌شود.