جراحی شکاف کام

جراحی شکاف کام

جراحی شکاف کام و شکاف لب دارای پروتوکلی طولانی است که از حدود ۳ ماهگی تا ۳۰ سالگی ممکن است ادامه داشته باشد.

قسمتی از این پروتکل، پیوند استخوان لگنی به فک بالا است و در حدود ۱۲ سالگی انجام می‌شود که جراح فک و صورت در این کار خبره است.