جراحی پروتز گونه و دیگر پروتزهای صورت

جراحی پروتز گونه و دیگر پروتزهای صورت

در جراحی پروتز گونه، از پروتز برای زایه‌سازی و حجیم کردن قسمت‌های مختلف صورت استفاده می‌شود.

تیم ما از بهترین برند پروتز روز دنیا استفاده کرده و تمامی جراحی‌ها از داخل دهان استفاده می‌شود.

کم‌عارضه‌ترین پروتز در بین پروتزهای صورت، پروتز گونه است که دارای اشکال و سازهای مختلفی می‌باشد.