جراحی کیست و تومورهای فک

جراحی کیست و تومورهای فک

باید توجه داشت که کیست و تومور با هم فرق می‌کنند. کیست دایره دایره و محتویات داخل خود است مانند بادکنکی که حاوی مایعی گندمی رنگ باشد، ولی تومور توده ای است که محتویات مایع درون خود ندارد به دلیل اینکه تو پُر است. چه کیست و چه تومور می‌توانند خوش خیم و یا بدخیم باشند و باید قبل از هر چیز نمونه برداری (بیوپی) انجام شود.